ANTECEDENT

My photo
Single Mingle Mama Miya Lova Lova

Thursday, October 29, 2015

WASIATDengan ini, saya NOR AIDA BINTI MOHAMAD RIDDUAN

No Kad Pengenalan 830105-14-5082 ingin memberitahu

Bahawasanya sekiranya terjadi apa-apa perkara atau kejadian

tidak diingini ke atas saya, sama ada sakit, hilang upaya, ataupun

meninggal dunia, semua harta (jika ada) termasuk wang pampasan

atau apa sahaja bentuk harta atas nama saya adalah DIHARAMKAN bagi penama

MOHD YAZID BIN ABDUL AZIZ No Kad Pengenalan 780521-01-6383 dan keluarganya

walau satu sen pun adalah haram mereka. Kesemuanya hanya dibenarkan

diuruskan oleh ahli keluarga saya, melalui ibu saya dan adik perempuan saya

untuk kegunaan menyara hidup dan persekolahan anak saya sahaja

NUR AMANDA RAIHANAH BINTI MOHD YAZID.

Sekian.Yang Benar,

NOR AIDA BINTI MOHAMAD RIDDUAN.